Квартални подаци - Електронске комуникације


Квартални подаци за 2024. годину

Преглед тржишта електронских комуникација у Републици Србији

Преглед преноса бројева по операторима фиксне и мобилне телефоније

Прегледи преноса бројева припремљени су у складу са изменама које су се догодиле између пружаоца комуникационе услуге преко мобилне комуникцаионе мреже.

 


Квартални подаци за 2023. годину

Преглед преноса бројева по операторима фиксне и мобилне телефоније


Квартални подаци за 2022. годину


Квартални подаци за 2021. годину


Квартални подаци за 2020. годину


Квартални подаци за 2019. годину

Приказ мобилних мрежа оператора


Квартални подаци за 2018. годину


Квартални подаци за 2017. годину

Преглед квантитета бежичне приступне мреже оператора мобилне телефоније


Квартални подаци за 2016. годину

Преглед тржишта електронских комуникација у Републици Србији