Завршене јавне консултације о Нацрту Правилника о утврђивању плана расподеле у радио-фреквенцијском опсегу 694-790 МHz

17.11.2020

У складу са чл. 33-36. Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-други закон), Регулаторна агенција за елекронске комуникације и поштанске услуге, позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 694-790 МHz.

Нацрт Правилника о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 694-790 МHz

Преузмите ПДФ документ

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 06.11.2020. године

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Сродни документи

  • Мишљење привредног друштва „Huawei Technologies d.o.o“ Beograd.

Преузмите ПДФ документ