Завршене јавне консултације о нацрту Правилника о условима приступа и коришћењу података из јавног телефонског именика

01.09.2011
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/20), Републичка агенција за електронске комуникације позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о условима приступа и коришћењу података из јавног телефонског именика.

Рок за достављање мишљења био је 01.09.2011. године.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.
Нацрт Правилника о условима приступа и коришћењу података из јавног телефонског именика