Завршене јавне консултације о нацрту Правилника о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа

02.12.2013
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/20), Републичка агенција за електронске комуникације позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа.

Рок за достављање мишљења био је 26.11.2013.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Напомена: своје мишљење је доставио и оператор Телеком Србија, али уз назнаку да је реч о поверљивим подацима.

Нацрт Правилника о изменама и допунама Правилника о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа

Преузмите PDF документ

Сродни документи