Завршене јавне консултације о нацрту правилника о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних фиксних комуникационих мрежа

28.03.2022

У складу са чл. 34-36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних фиксних комуникационих мрежа.

Нацрт правилника о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних фиксних комуникационих мрежа

Преузмите ПДФ документ

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 22. 3. 2022. године.

Мишљења и коментари поднети у оквиру јавних консултација, могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

  • Коментари оператора „Телеком Србија“ а.д. Београд

Преузмите ПДФ документ

  • Коментари оператора „Беотел Нет-ИСП“ д.о.о. Београд

Преузмите ПДФ документ

  • Коментари оператора „А1 Србија“, д.о.о. Београд

Преузмите ПДФ документ

  • Коментари оператора „Yettel“ д.о.о. Београд

Преузмите ПДФ документ