Завршене јавне консултације о Нацрту правилника о обрасцу и начину издавања легитимације овлашћеног лица за обављање стручног надзора над радом поштанског оператора

26.11.2020

У складу са чл. 34-36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о обрасцу и начину издавања легитимације овлашћеног лица за обављање стручног надзора над радом поштанског оператора.

 

Рок за достављање мишљења био је 24.11.2020. године.

 

Током јавних консултација није било достављених мишљења.