Завршене јавне консултације о Нацрту Правилника о начину коришћења радио станица од стране радио аматера

09.08.2018

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је позвала стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Правилника о начину коришћења радио станица од стране радио аматера.

Рок за достављање мишљења био је 29. јун 2018. године.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.