Завршене јавне консултације о Извештају о анализи велепродајног тржишта средишњег приступа који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно тржиште

06.09.2018

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Извештају о анализи велепродајног тржишта средишњег приступа који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно тржиште.

Рок за достављање мишљења био је 30. јул 2018. године.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.