„Виша сила“ према Закону о поштанским услугама

13.04.2020

Због повећаног броја приговора на рад поштанских оператора и кашњења уручења поштанских пошиљака, обавештавамо кориснике да је „виша сила“ на коју се последњих дана позивају оператори прописана Законом о поштанским услугама.

Чланом 54. Закона о поштанским услугама, између осталог, прописано је да се роком уручења поштанских пошиљака сматра време од пријема поштанске пошиљке до њеног уручења, али се у рокове уручења поштанских пошиљака не рачунају: 1) време кашњења због непотпуне и нетачне адресе 2) време кашњења због више силе (у овом случају ванредно стање и 60 сатни карантин).

С тим у вези, члан 83. овог закона ослобађа одговорности (па и оне везане за прекорачење рока преноса) за накнаду штете, ако је она настала услед више силе.

Узимајући у обзир овакве чињенице и сплет ванредних околности, саветујемо кориснике поштанских услуга да се у време ванредног стања, пре слања пошиљке, детаљно информишу код изабраног оператора о предвиђеном времену за уручење пошиљака.