Apple услуге доступне корисницима у Србији

22.04.2020

Компанија Apple је објавила да су од 21.04.2020.године неке од њихових најпопуларнијих услуга: App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts i iCloud - доступне и корисницима у Републици Србији. 

Корисници у Србији који поседују уређаје компаније Apple сада су у могућности да приликом регистрације одаберу Србију као своју земљу, што им обезбеђује званичну подршку и коришћење наведених услуге ове компаније.

Издавањем одговарајућих исправа из своје надлежности РАТЕЛ је као именовано тело за оцењивање усаглашености радио и телекомуникационе терминалне опреме (РиТТ) омогућио да се, између осталих, најактуелнији производи компаније Apple (мобилни телефони, таблети, лаптоп рачунари) ставе на тржиште и/или употребу у Републици Србији у складу са предвиђеном наменом, уз испуњавање свих захтева и услова који су утврђени Правилником о РиТТ опреми.