Ступио на снагу Правилник о условима и начину обављања поштанских услуга

21.09.2020

Дана 19.9.2020. године ступио је на снагу Правилник о условима и начину обављања поштанских услуга („Службени гласник РС“, брoj 115/2020 од 11.9.2020. године).

Правилником се, између осталог, ближе уређују услови и начин обављања поштанских услуга, поступање са поштанским пошиљкама од пријема до уручења, права, обавезе и одговорности давалаца и корисника поштанских услуга и заштита корисника поштанских услуга, како у унутрашњем, тако и у међународном поштанском саобраћају.