Ступио на снагу Правилник о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга

18.09.2020
Дана 12.9.2020. године ступио је на снагу Правилник о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС“ број 114/20 од 4.9.2020. године), којим се ближе уређују параметри квалитета по којима поступају поштански оператори при обављању поштанских услуга.