Резултати упоредног мерења квалитета услуга у мобилним мрежама у Србији за 2019. годину

17.12.2019

У циљу подстицања конкурентности, економичности и ефикасности мобилних комуникација, сталног унапређења квалитета услуга у мобилним комуникационим мрежама, као и ради поузданог и непристрасног информисања корисника о квалитету мобилних комуникационих мрежа, Агенција је трећу годину за редом спровела свеобухватна упоредна мерења и анализу параметара квалитета услуга мобилних комуникационих мрежа (Benchmarking мобилних мрежа), оператора: Telekom Srbija, Telenor и Vip mobile, доступних крајњим корисницима у Републици Србији.

Benchmarking мобилних мрежа је обављен у октобру и новембру ове године и обухватао је мерења радио-параметара за технологије 2G/3G/4G и мерења параметара квалитета (KPI – Key Performance Indicator, кључни индикатори перформанси) за говорну услугу и услуге преноса података.

Резултате и методологију мерења је могуће видети на Интернет страници Агенције:

http://benchmark.ratel.rs .

Крајњи корисници услуга мобилних комуникационих мрежа у Републици Србији, као и сви заинтересовани, могу да приступе подацима о мерењима Benchmarking-а мобилних мрежа на интерактивном порталу:

http://benchmark.ratel.rs/portal .