Резултати регулисања цена роминга у региону

09.12.2015
30. јуна ове године почела је примена регулисаних цена роминга у региону, на основу Споразумa о снижењу цена услуга роминга у јавним мобилним комуникационим мрежама између министарстава надлежних за област електронских комуникација Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Македоније и Републике Србије. Након три месеца примене Споразума, регулаторна тела свих држава потписница су покренула регионалну иницијативу да се прикупе и анализирају подаци о резултатима регулисања цена роминга.

У Скопљу је 13.11.2015. године одржан трећи састанак представника регулаторних тела земаља потписница Споразума на коме су анализирани кретање саобраћаја и прихода од роминга, као и трошкови оператора, а на основу података из упитника које су попунили мобилни оператори.

Подаци прикупљени од сва три мобилна оператора у Србији указују на то да је у трећем кварталу 2015. године остварен раст саобраћаја за скоро све услуге које се у ромингу пружају крајњим корисницима. Приходи су такође расли, али спорије него саобраћај, што је резултат снижења цена.

Регулаторна тела свих држава потписница Споразума ће наставити да прате ефекте ограничавања цена роминга у региону.