Mобилним операторима уручене дозволе за радиофреквенцијски опсег на 800 MHz

12.01.2016
Након спроведеног поступка јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радиофреквенцијском опсегу 791-821/832-862 MHz за територију Републике Србије, РАТЕЛ је мобилним операторима ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д., VIP MOBILE d.o.o. и TELENOR d.o.o. уручио дозволе за коришћење наведеног опсега. Пре уручења дозвола, сва три мобилна оператора су испунила обавезе према Буџету Републике Србије, а укупан износ уплаћених накнада је 105.053.111 евра.

Дозволе је у име РАТЕЛ-а уручио директор Владица Тинтор, а у име оператора решења су преузели: Слободан Терзић за ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д., Марко Јовић за VIP MOBILE d.o.o. и Соња Лукић за TELENOR d.o.o. Дозволе су операторима издате на период од 10 година, уз могућност продужења за још пет година.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д., VIP MOBILE d.o.o. и TELENOR d.o.o. су крајем марта прошле године, након добијања дозвола за опсег на 1800 MHz, почели да пружају услуге четврте генерације мобилне телефоније. Нови опсези за које су им уручене дозволе омогућиће операторима да наставе са унапређивањем покривености и брзине интернета у нашој земљи.