РАТЕЛ домаћин састанка пројектног тима SE19

06.09.2023

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) je домаћин 94. састанка пројектног тима SE19 (Broadband applications in Fixed Service) који се, у организацији Европске конференције поштанских и телекомуникационих администрација (CEPT), по први пут одржава у Београду, у периоду од 5. до 7. септембра 2023. године. Састанак, којим председава Још Лукса из немачког регулаторног тела (Bundesnetzagentur), прати 33 учесника (20 је присутно у Београду, а остали учествују онлајн) ), и то представници девет државних администрација, као и представници две европске организације (European Communications Office - ECO и European Telecommunications Standards Institute - ЕTSI) и више компанија (Ericsson, Nokia, Apple GmbH, Huawei, Orange, NEC, Deutsche Telekom Group, OneWeb, Vodafone и SIAE Microelettronica SpA).

 

Пројектни тим SE19 бави се:

  1. Припремом хармонизованих фреквенцијских планова намене и давањем смерница за увођење  нових широкопојасних апликација за примену у фиксним радио службама (FS, fixed services);
  2. Проучавањем развоја нових технологија које се примењују у фиксним радио службама;
  3. Начинима дељења фреквенцијског спектра, укључујући традиционалне фиксне везе (као што су радио-релејне везе) и широкопојасне апликације;
  4. Координацијом активности из свог делокруга рада унутар Сектора за радио-комуникације Међународне уније за телекомуникације (International Telecommunication Union, Radiocommunication Sector, ITU-R);
  5. Сарадњом са радном групом ETSI  ATTM/TM4 (point-to-point and multipoint radio systems), а у складу са меморандумом о разумевању између CEPT-а и ETSI-ја.

 

Наредни састанак пројектног тима SE19 одржаће се у априлу 2024. године.