Обавештење пружаоцима медијске услуге радија и лицима ангажованим за обављање техничких прегледа дифузних радио-станица

05.09.2023

Обавештавамо пружаоце медијске услуге радија који су имаоци појединачних дозвола за коришћење радиофреквенцијског спектра да су извршене измене прилога Техничког упутства везаног за коришћење РДС и ПИ кодова. Измењени документ можете наћи на следећем линку.