ПРЕДСТАВНИЦИ РАТЕЛА ДЕО ТИМА ЗА КОНТРОЛУ РФ СПЕКТРА ТОКОМ ОИ/ПОИ 2024 У ПАРИЗУ

28.03.2024

На основу споразума о сарадњи између Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) и француске Националне агенције за фреквенције (АНФР), стручњаци из РАТЕЛ-а биће део тима за контролу радио-фреквенција током одржавања Олимпијских и Параолимпијских игара у Паризу (ОИ/ПОИ 2024).

 
АНФР, на службени захтев француске владе, спроводи контролу радио-фреквенцијског спектра током важних манифестација и догађаја који укључују више медијских покривања. Контрола радио-фреквенција, која подразумева контролу употребе РФ спектра и решавања евентуалних сметњи, по могућности сложених, кључна је за успешно одржавање ОИ/ПОИ 2024 у Паризу. С обзиром на то да број стручњака неопходних за правилно спровођење овог пројекта превазилази кадровске ресурсе француске администрације, ангажовани су стручњаци из страних администрација.

 

У оквиру прелиминарних припрема за техничку подршку организацији ОИ/ПОИ 2024 у Паризу , у периоду 12-13. марта 2024. године, одржана је теоријска обука ради упознавања стручњака са организацијом ОИ/ПОИ 2024 и процедурама које ће се примењивати. Представљена је мерна опрема која ће се користити за контролу РФ спектра, систем мерних станица и  примењена софтверска решења. Акценат током обуке је био на доследној примени дефинисаних процедура с обзиром на обим манифестација које подразумевају 100.000 очекиваних привремених дозвола, 10 градова где ће се одржавати такмичења и ангажман 350 техничких лица. Међу техничким лицима који пружају подршку организацији ОИ/ПОИ 2024 у Паризу, биће 250 инжењера на терену, од чега 107 инжењара из 19 страних администрација. Интересантно је да међу њима има само три жене, од којих су две из Србије.

Учешће у тиму за техничку поршку ОИ/ПОИ 2024 представља драгоцену прилику за развијање сарадње с колегама из других администрација, стицање додатног искуства и професионално усавршавање представника РАТЕЛ-а.