ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ КАДРОВА, ОПРЕМЕ И ПРОСТОРА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО И ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА РАДА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И УСЛУГА, ПРИПАДАЈУЋИХ СРЕДСТАВА, ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ, РАДИО-ОПРЕМЕ И ТЕРМИНАЛНЕ ОПРЕМЕ

01.04.2024

У складу са чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о условима у погледу кадрова, опреме и простора које мора да испуњава привредно друштво и друго правно лице за вршење мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме, радио-опреме и терминалне опреме

Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд

Е-mail: ratel@ratel.rs

Kонтакт особa задуженa за јавне консултације:

Мирјана Марчета, mirjana.marceta@ratel.rs, број телефона:  011/2026 970

Распоред активности:

Почетак јавних консултација

2. април 2024. године.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Рок истиче 2. маја 2024. годинe.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Регулатора.

Нацрт правилника о условима у погледу кадрова, опреме и простора које мора да испуњава привредно друштво и друго правно лице за вршење мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме, радио-опреме и терминалне опреме