Представљени Студија изводљивости и идејни пројекат радио-покривања дигиталним ТВ сигналом на територији РС

17.12.2010

Студија изводљивости и идејни пројекат радио-покривања дигиталним ТВ сигналом на територији РС представљени су у Републичкој агенцији за електронске комуникације 15.12.2010. Аутори студије су:

Катедра за телекомуникације и информационе технологије Еелктротехничког факултета Универзитета у Београду

KONSING GROUP d.o.o. из Београда

GISDATA d.o.o. из Београда

у сарадњи са стручњацима:

Министарства за телекомуникације и информационо друштво

РАТЕЛ-а

Јавног предузећа Емисиона техника и везе.

Студија изводљивости и идејни пројекат радио-покривања дигиталним ТВ сигналом на територији РС