Потписан Меморандум о сарадњи између белгијског БИПТ-а и РАТЕЛА-а

Мишел Ван Белинген, председник савета Белгијског института за поштанске услуге и телекомуникације Краљевине Белгије (БИПТ) и др Владица Тинтор директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге Републике Србије (РАТЕЛ), потписали су Меморандум о сарадњи на основу обостраних интереса.

Сарадња у области електронских комуникација и поштанских услуга ће омогућити да се добри односи развијају и у другим областима. Меморандум предвиђа да ова сарадња служи као подршка регулаторним политикама и активностима двеју страна, у складу са узајамним интересима, најбољом међународном праксом и потребама грађана обе земље.

Сарадња између БИПТ-а и РАТЕЛ-а биће остварена кроз размену информација, докумената и  стручњака, у виду билатералних консултација, заједничких техничких радионица, семинара, студијских посета и тренинга.

Меморандум о разумевању закључен је с циљем унапређења и развоја сарадње између страна уговорница и не представља споразум који обавезује стране према међународном праву. Меморандум је на снази током две године.