Обавештење о продужењу рока трајања јавних консултација за 3 Нацрта правилника

27.10.2023

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) позвало је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација о  Нацрту правилника о начину обављања делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења, Нацрту правилника о условима приступа до прве или након прве разделне тачке и начину расподеле трошкова и Нацрту правилника о примени трошковног принципа и извештавању од стране привредног субјекта са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација, доставе своје мишљење у року од 30 дана, тачније у року  који истиче 1. 11. 2023. године.

Обавештавамо да се наведени рок трајања јавних консултација за предметне акте продужава за 15 дана, односно нови рок за достављање мишљења истиче 16. 11. 2023. године.