Донет нови правилник о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда

19.10.2023

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге донело је Правилник о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда („Службени гласник Републике Србије“, број 88/23 од 19.10.2023. године) којим се ближe прописује минимални садржај, ниво детаљности и начин објављивања стандардних понуда за међуповезивање и приступ.

Правилник ступа на снагу 27. 10. 2023. године.