Наставак процедуре за јавно надметање за радио-фреквенцијске опсеге – Одлука УО РАТЕЛ-а

18.10.2021

Одлуком Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, утврђено јe да су испуњени услови за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања за пружање јавне електронске комуникационе услуге у радио-фреквенцијским опсезима 694-790 MHz, 2500-2690 MHz и 3400-3800 MHz за територију Републике Србије.

Доношењем Плана намене и Правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz , 694-790 MHz омогућено је коришћење радио-фреквенцијских опсега на примарној основи у мобилној служби (изузев ваздухопловне мобилне) за мобилне и фиксне комуникационе мреже (МFCN) за пружање јавне електронске комуникационе услуге на технолошки неутралној основи, на територији Републике Србије.

РАТЕЛ је у протеклом периоду предузео је активности усмерене на ослобађање од стране постојећих корисника делова радио-фреквенцијског спектра који ће бити предмет јавног надметања, а све у циљу стварања неопходних услова за покретање овог поступка.

Такође, у циљу регулисања тржишта електронских комуникација и ефикасног и рационалног коришћења радио-фреквенцијског спектра, РАТЕЛ је крајем маја 2021. године објавио Јавни позив за пријаву лица која су заинтересована за коришћење радио-фреквенција из радиофреквенцијских опсега 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz и 3500 MHz за мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) за пружање јавне електронске комуникационе услуге. Јавни позив је био отворен до 1. септембра 2021. године. У наведеном року пријаве су доставили четири оператора: SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD, Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd, TELENOR D.O.O. BEOGRAD и A1 Srbija d.o.o. Beograd.