Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време

06.12.2013

На основу Одлукe директора Републичке агенције за електронске комуникације бр.1-03-111-9/13 oд 05.12.2013. године, члана 38. Статута Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник Републике Србије“, бр. 59/10), чл.4-7. Правилника о раду Републичке агенције за електронске комуникације, чл. 4. и 5. Правилника о поступку заснивања радног односа у Републичкој агенцији за електронске комуникације, а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Републичкој агенцији за електронске комуникације, директор Републичке агенције за електронске комуникације расписује Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време, чији интегрални текст можете преузети на овој страни.


Конкурс ће 07.12.2013. бити објављен и у дневном листу „Данас“.

Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време