Јавне консултације о Нацрту правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијскoм опсегу 3400-3800 MHz

18.02.2020

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијскoм опсегу  3400-3800 MHz.

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особa задуженa за јавне консултације:

Сања Грчић
Телефон: 011/2026-884 , E-mail: sanja.grcic@ratel.rs

Распоред активности

18. фебруар 2020.године

Објављивање Нацрта правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијскoм опсегу  3400-3800 MHz.

19. фебруар  2020.године

Почетак јавних консултација.

10. март 2020.године
Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 15 радних дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције, изузев анекса са поверљивим подацима.

Нацрта правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијскoм опсегу  3400-3800 MHz