Јавне консултације о Нацрту правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 2500 - 2690 MHz

18.02.2020

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 2500 - 2690 MHz.

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11000 Београд

Факс: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особa задуженa за јавне консултације:

г-дин Горан Лаовски

Телефон: 011/2026-848, e-mail: goran.laovski@ratel.rs

Распоред активности

18. фебруар 2020.године

Објављивање Нацрта правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 2500 - 2690 MHz

19. фебруар 2020.године

Почетак јавних консултација.

10. март 2020.године

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 15 радних дана од дана почетка јавних консултација.


Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције, изузев анекса са поверљивим подацима.

Нацрт правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 2500 - 2690 MHz