Јавне консултације о Нацрту правилника о садржини обрасца за достављање података и начину достављања података о коришћеним бројевима и адресама

17.12.2018

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о садржини обрасца за достављање података и начину достављања података о коришћеним бројевима и адресама.

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).


Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особa задуженa за јавне консултације:

г-ђа Љиљана Цветић
Телефон: 011/2026-818
E-mail: ljiljana.cvetic@ratel.rs

Распоред активности

17. децембар 2018.

Објављивање нацртa Правилника о садржини обрасца за достављање података и начину достављања података о коришћеним бројевима и адресама.

18. децембар 2018.

Почетак јавних консултација.

31. децембар 2018.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 10 радних дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције, изузев анекса са поверљивим подацима.

Нацрт Правилника о садржини обрасца за достављање података и начину достављања података о коришћеним бројевима и адресама