Јавне консултације о нацрту Правилника о обрачуну трошковно заснованих цена по моделу дугорочних инкременталних трошкова

06.11.2019

На основу члана 8. став 1. тачка 1) и члана 23. став 1, а у вези са чланом 68. ст. 5, 6. и 7. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), чланом 12. став 1. тачка 1) и чланом 16. тачка 4) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС”, бр. 125/14 и 30/16),

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11000 Београд
Факс: 011/3242-673

E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особа задужена за јавне консултације:

г-ђа Смиљана Барјактаровић Телефон: 011/2026-854

E-mail: smiljana.barjaktarovic@ratel.rs

Распоред активности

6. новембар 2019. 

Објављивање нацрта Правилника о обрачуну трошковно заснованих цена по моделу дугорочних инкременталних трошкова 

7. новембар 2019.

Почетак јавних консултација.

7. децембар 2019.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 радних дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције, изузев анекса са поверљивим подацима.