Преглед тржишта телекомуникационих и поштанских услуга у 2018. години

06.11.2019

Укупан приход остварен на тржишту електронских комуникација Републике Србије у 2018. години износи око 198,7 милијарди динара, што је за 3,9% више у односу на претходну годину. У бруто домаћем производу Србије приходи од електронских комуникација су имали удео од 3,9%.. И даље се за приступ Интернету највише употребљавају мобилни телефони, што је резултирало порастом броја корисника услуге мобилног Интернета од 10,7%.Највећи проценат приговора (9%) односио се на квалитет услуге широкопојасног приступа Интернету. у 2018. години уручена је 131 поштанска пошиљка по домаћинству, односно 45 поштанских пошиљака по становнику. Поштанска делатност остварила је приход од око 20 милијарди динара, што је приближно 0,4% пројектованог БДП-а. Годишњи преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији за 2018. годину, као и прегледи из претходних година, могу помоћи у предвиђању даљег правца развоја овог важног привредног сегмента и искрено верујемо да тренутна објективна слика која је овде приказана показује да има простора за даљи раст односно за нове инвестиције и већи квалитет на задовољство крајњих корисника.


Детаљније можете погледати на: https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-godisnji-pregledi-trzista