ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ОДВОЈЕНОГ РАЧУНОВОДСТВА И ПРОВЕРЕ ВЕРОДОСТОЈНОСТИ РЕГУЛАТОРНИХ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА

31.08.2020

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Правилника o начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оператора.

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2,

Факс: 011 3242 673

Е-mail: ratel@ratel.rs, javnekonskultacije@ratel.rs  

Kонтакт особе задужене за јавне консултације:

Соња Гезовић,  sonja.gezovic@ratel.rs   011/2026 923

Мила Милошевић, mila.milosevic@ratel.rs  011/2026 920

Распоред активности

Почетак јавних консултација

01. септембар 2020. године

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 10 дана од дана почетка јавних консултација.

12. септембар 2020. годинe

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције.

Нацрт Правилника о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оператора