Ступио на снагу Правилник о утврђивању јединствених тарифних ставова за универзалну поштанску услугу

18.09.2020

Дана 5.9.2020. године ступио је на снагу Правилник о утврђивању јединствених тарифних ставова за универзалну поштанску услугу („Службени гласник РС“ број 111/20 од 28.8.2020. године), којим се утврђују јединствени тарифни ставови према стопи масе поштанских пошиљака и врстама поштанских услуга из области универзалне поштанске услуге.