Јавне консултације о нацрту Правилника о изменама и допунама Плана расподеле радио-фреквенција за GSM/DCS 1800 радио-систем

24.09.2013
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/20), Републичка агенција за електронске комуникације позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилникa о изменама и допунама плана расподеле радио-фреквенција за GSM/DCS 1800 радио-систем.

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).

Адресе за слање коментара:
Пошта: Републичка агенција за електронске комуникације
Вишњићева 8
11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особа задужена за јавне консултације:
Драган Лукић
Телефон: 011 3240 258
E-mail: dragan.lukic@ratel.rs

Распоред активности

24. септембар 2013.
Објављивање нацрта Правилникa о изменама и допунама плана расподеле радио-фреквенција за GSM/DCS 1800 радио-систем на сајту Агенције.

25. септембар 2013.
Почетак јавних консултација.

8. октобар 2013.
Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 10 радних дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције, изузев анекса са поверљивим подацима.
Нацрт Правилника о изменама и допунама Плана расподеле радио-фреквенција за GSM/DCS 1800 радио-систем