Јавне консултације о Извештају o анализи велепродајног тржишта широкопојасног приступа (тржиште 5)

17.05.2017

У складу са чланом 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Извештају o анализи велепродајног тржишта широкопојасног приступа (тржиште 5). Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2
11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail:
ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особа задужених за јавне консултације:


Смиљана Барјактаровић
Телефон: 011 2026
854
E-mail:
smiljana.barjaktarovic@ratel.rsРаспоред активности

17. мај 2017.

Објављивање Извештаја o анализи велепродајног тржишта широкопојасног приступа (тржиште 5) на сајту Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

18. мај 2017.

Почетак јавних консултација.

16. јун 2017.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, изузев анекса са поверљивим подацима.

Извештај о анализи T5

Преузмите PDF документ

Сродни документи