ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О I ФАЗИ – НАЦРТА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ОДРЖИВОСТИ УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ СТУДИЈЕ О ОДРЖИВОСТИ УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ И ДЕФИНИСАЊУ ЊЕНЕ УЛОГЕ У СКЛАДУ СА ПРОМЕНЉИВИМ ПОТРЕБАМА КОРИСНИКА

10.11.2023

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О I ФАЗИ – НАЦРТА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ОДРЖИВОСТИ УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ СТУДИЈЕ О ОДРЖИВОСТИ УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ И ДЕФИНИСАЊУ ЊЕНЕ УЛОГЕ У СКЛАДУ СА ПРОМЕНЉИВИМ ПОТРЕБАМА КОРИСНИКА

10.11.2023

У складу са чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Регулатор) позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту методологије за оцену одрживости универзалне поштанске услуге у оквиру Студије о одрживости универзалне поштанске услуге и дефинисању њене улоге у складу са променљивим потребама корисника (Фаза 1).

Студија о одрживости универзалне поштанске услуге и дефинисању њене улоге у складу са променљивим потребама корисника је стратешко питање дефинисано у Стратегији развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021-2025. („Службени гласник РС“, број 68/21, у даљем тексту: Стратегија). Сходно наведеном, у Стратегији је за реализацију ове активности задужен Регулатор, а партнери су Министарство информисања и телекомуникација и јавни поштански оператор.

Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име и презиме, односно назив и контакт податке подносиоца.

 

Адресе за слање коментара:

 

Пошта: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд

 

Е-mail: ratel@ratel.rs

 

Kонтакт особе задужене за јавне консултације:

 

Слађана Томашевић, sladjana.tomasevic@ratel.rs, број телефона:  011/2026 807

Љиљана Недељковић, ljiljana.nedeljkovic@ratel.rs, број телефона:  011/2026 961

 

Распоред активности:

 

Почетак јавних консултација

 

11. новембар 2023. године.

 

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

 

Рок истиче 10. децембра 2023. годинe.

 

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Регулатора.

 

I фаза - Нацрт методологије за оцену одрживости универзалне поштанске услуге у оквиру Студије о одрживости универзалне поштанске услуге и дефинисању њене улоге у складу са променљивим потребама корисника