Изабран нови Управни одбор РАТЕЛ-а

12.03.2021

Народна скупштина Републике Србије је 11. марта 2021. године изабрала председника, заменика председника и чланове Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на предлог Владе, а у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18–др. закон).

За председника Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге изабран је Драган Ковачевић, дипломирани инжењер електротехнике, који је и до сада обављао ту дужност. Заменик председника је, као и у претходном мандату, дипломирани инжењер електротехнике Петар Стијовић, док су за остале чланове Управног одборa изабрани др Владимир Крстић, дипломирани инжењер електротехнике, проф. др Дејан Марковић, дипломирани инжењер саобраћаја и др Слободан Ристић, дипломирани инжењер организационих наука. Мандат чланова Управног одбора је пет година.