ДОДЕЉЕНА РЕШЕЊА ЗА 4 Г

05.03.2015

Поводом завршетка поступка јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радиофреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz за територију Републике Србије, др Милан Јанковић, директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, уручио је операторима који су учествовали у поступку појединачна решења за коришћење радио-фреквенција за два радио-фреквенцијска блока ширине 5 MHz.

Сва три оператора Телеком Србија, ВИП Мобил и Теленор извршили су финансијске обавезе уплатом од по 7 милиона евра у буџет Републике Србије. У име оператора решења су преузели: Слободан Терзић за ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д., Марко Јовић за VIP MOBILE d.o.o. и Горан Васић за TELENOR d.o.o.

Нова генерација мобилних комуникација - 4Г, биће доступна у Републици Србији почетком маја 2015. године, а омогућиће бољу покривеност и бржи интернет.