Активно и безбедно на Интернету

01.10.2019

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, у чијој надлежности је и Национални ЦЕРТ (СРБ-ЦЕРТ) обележавају октобар месец, као европски и светски месец информационе безбедности, кампањом “АКТИВНО И БЕЗБЕДНО НА ИНТЕРНЕТУ“. Кампања промовише значај информационе безбедности за грађане,  државне институције, компаније из јавног и приватног сектора. Главни циљ је подизање свести целокупне јавности, промена понашања и пружање основних информација свим корисницима Интернета о томе како се заштитити док сте на Интернету. 

Мере превенције садржане су у Закону о информационој безбедности којим је прописана  обавеза Агенције да обавља послове Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (Национални ЦЕРТ), који обавља послове координације превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији. Национални ЦЕРТ је посебно надлежан да прати стање о инцидентима на националном нивоу, пружа рана упозорења, узбуне и најаве и информише релевантна лица о ризицима и инцидентима, реагује на пријављене или на други начин откривене инциденте, пружањем савета лицима која су погођена инцидентом, на основу расположивих информација, и предузимањем других потребних мера из своје надлежности, на основу добијених сазнања, континуирано анализира ризике и инциденте,  подиже свест код грађана, привредних субјеката и органа јавне власти о значају информационе безбедности, о ризицима и мерама заштите, укључујући и спровођење одговарајућих кампања, води евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (Посебни ЦЕРТ).

РАТЕЛ,  као Национални ЦЕРТ, по први пут обележава месец информационе безбедности следећим активностима: радионица ''Унапређење мера заштите за безбедно пословање на Интернету'' која је намењена малим и средњим предузећима у Републици Србији (промоција модела Акта о безбедности), у сарадњи са Привредном комором Србије.

У партнерству са НАЛЕД-ом, уз учешће Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Канцеларије за информационе технологије и е-Управу организују се семинари за локалне самоуправе (Крагујевац, Београд, Ниш, Нови Сад).

Радионицом ''Активно и безбедно на Интернету'', која је намењена медијским кућама у Републици Србији, Национални ЦЕРТ новинаре упознаје са актуелним безбедносним ризицима на Интернету.

Национални ЦЕРТ припремио је и нове брошуре (Безбедна трговина на Интернету / Електронско банкарство) које у неколико слајдова показују основне рањивости, као и препоруке о мерама превенције – www.cert.rs/publikacije.html.

Према статистичким подацима Националног Церта најучесталији типови напада су и даље Phishing (у региону су актуелне фишинг кампање у банкарском сектору) и Ransomware (изнуђивачки софтвер), затим крипто-рударење, крађа и отицање личних и пословних података.

81.7%  злонамерног садржаја чини сајбер криминал (phishing, ransomware, data breach, DDoS, крипто-рударење....), 16% је сајбер шпијунажа, док по 1.2% имају сајбер ратовање и хактивизам (удруживање поводом ширења малициозног садржаја)