Потписани Споразуми о техничкој сарадњи агенција из региона

01.10.2019

У оквиру дводневне међународне конференције електронских регулатора о „Будућој регулацији за свеобухватној повезаности“ која се одржава у Будви (Црна Гора),  директори националних регулаторних агенција из Србије, Босне и Херцеговине, Северне Македоније  и Црне Горе потписали су Техничке споразуме о граничној координацији за фиксне/мобилне комуникационе мреже (MFCN – Mobile Fixed Communication Networks) за не-GSM технологије у фреквенцијским опсезима 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz. 

Техничке споразуме су у име регулаторних националних агенција потписали: Др Владица Тинтор директор  Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге Републике Србије, Предраг Ковач генерални директор Регулаторне агенције за комуникације Републике Босне и Херцеговине, Сашо Димитријоски директор Агенције за  електронске комуникације Републике Северне Македоније и Дарко Гргуровић извршни директор Aгенције за електронске комуникације и поштанску делатност Републике Црне Горе. Технички споразуми су јавно доступни на веб страници https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-koordinacioni-sporazumi.