29. ТЕЛФОР

23.11.2021
29. Телекомуникациони форум се, као и претходне године, одржава на online платформи, а почео је, уместо поздравног говора, одавањем поште недавно преминулом проф. Ђорђу Пауновићу, једном од оснивача овог скупа.

Драган Пејовић, директор РАТЕЛ-а, отварајући скуп рекао је, између осталог, да укупан приход који је остварен на тржишту електронских комуникација у 2020. години износи око 212,3 милијарде динара, што је за 2,7% више у односу на претходну годину. У бруто домаћем производу Србије приходи од електронских комуникација су имали удео од 3,9 %. Највећи део у укупним приходима остварен је пружањем услуга мобилне телефоније, а он чини 59% укупних прихода. Укупне инвестиције у сектору електронских комуникација у 2020. години, износиле су 48,3  милијарде динара, с тим да у структури инвестиција појединачно највеће учешће имају инвестиције у дистрибуцију медијских садржаја које износе више од 21 милијарде динара и чине 44,8% укупних инвестиција у 2020. години, као и ивестиције у мобилну телефонију са износом од 12,5 милијарди динара које чине око 25,8% укупних инвестиција у 2020. години. Додао је и да је РАТЕЛ, прилагодивши се новим околностима, наставио да учествује у састанцима међународних организација, трудећи се да активно доприноси раду свих релевантних регионалних, европских и светских форума.

Области о којима се излаже у предвиђена два дана трајања форума су: политика, регулатива и услуге у телекомуникацијамам, телекомуникационе мреже, радио-комуникације, мобилне и бежичне мреже, системи преноса сигнала, обрада сигнала, примењена електроника, примењена електромагнетика, мултимедија, оптичке телекомуникације, софтверски алати и апликације и студентска секција.

Представници РАТЕЛ-а учествују на ТЕЛФОР-у  са презентацијама на тему система за континуално мерење нивоа електромагнетског поља, мониторинга радио-фреквенцијског спектра и интерактивног портала за приказ покривености мрежа мобилних оператора, а детаљнији преглед презентација може се наћи на линку https://www.telfor.rs/.