26 сензора у 11 градова у Србији

28.12.2018

РАТЕЛ је наставио да шири „Систем за континуално праћење  нивоа електромагнетског поља (Electromagnetic Fields)“ у Србији - EMF RATEL постављајући још девет (два сензора у Краљеву и по један сензор у Крагујевцу, Пироту, Суботици, Пожаревцу, Смедереву, Јагодини и Новом Пазару) од укупно 26 сензора у зонама повећане осетљивости.

Систем користи мрежу сензора преко којих се обавља континуално и дуготрајно праћење нивоа укупног електричног поља које потиче од електронских комуникационих мрежа и опреме.

Градске управе 11 градова у Србији  препознале су значај  праћења електромагнетног зрачења и дали су  Рателу  подршку за постављање сензора, чиме су показале друштвену одговорност у заједничкој делатности одржања екологије и здравља грађана.

Подацима о мерењима електромагнетских поља грађани могу да приступе на интерактивном порталу: http://emf.ratel.rs/ где се могу видети све локације на којима су постављени сензори, са вредностима измерених нивоа електромагнетских поља.