Тема у фокусу

ПосТел 2022

40. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају

29.11 - 30.11 2022, Београд

https://postel.sf.bg.ac.rs/