Тема у фокусу

• Информација о 2. Форуму стејкхолдера, 18.09.2019.

https://ec.europa.eu/growth/content/register-2nd-stakeholder-forum-european-regulators-group-postal-services_en

• Информација о јавним консултацијама за WP 2020 и MTS 2020-2022

https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en

• Новински чланак о Мишљењу о ревидираном регулаторном оквиру се налази у фолдеру “meetings”: https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en

• Новински чланак о Пленарном заседању I се налази у фолдеру “meetings”: https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en