Тема у фокусу

Радионица Европске регулаторне групе за поштанске услуге (ЕРГП) о регулисању поштанских услуга на основу података, ће се одржати у Хагу, 28. 11. 2019. Године, у  Grand Hotel Amrâth Kurhaus, од 09.30 до 16.00 часова. Ова радионица је јединствена прилика за дискусију о подацима који су релевантни за регулисање поштанске делатности и размену искуства свих заинтересованих страна у погледу примене података у регулисању и праћењу тржишта поштанских услуга.

Прва сесија радионице „Поштански подаци: који нам подаци требају?“ разматраће тренутне начине прикупљања и размену регулаторних података од стране ЕРГП-а, ЕК-а и других регулаторних тела, као и податке који су неопходни за правилно регулисање сектора.

У другој сесији „Регулација прекограничних услуга пошиљака: како се радило до сада и поуке за будућност“, разговараће се о примени прописа о прекограничним услугама доставе пакета, са фокусом на прикупљање информација и искуства НРА и поштанских оператора, током тренутне припремне фазе прикупљања.

Регистрација учесника је до 19. новембра: https://www.formdesk.com/ACM/ERGP2019_WORKSHOP

Више информација:

https://ec.europa.eu/growth/content/ergp-workshop-data-driven-regulation-postal-services_en