Руководство

др Владица Тинтор директор РАТЕЛ-а
Миодраг Ивковић директор Сектора за електронске комуникације
Јелена Ивановић директор Сектора за правне и опште послове
Љиљана Јаковљевић директор Сектора за анализу тржишта и економске послове
Драган Пејовић директор Сектора за поштанске услуге
Душко Коџић руководилац Службе за информациону безбедност и технологије
Александра Ристић шеф Кабинета