Руководство

Драган Пејовић директор РАТЕЛ-а
мр Драгољуб Стефановић технички директор РАТЕЛ-а
Миодраг Ивковић директор Сектора за електронске комуникације
Зорана Вујовић директор Сектора за правне послове
Александар Алексић директор Сектора за опште послове
Олга Петровић директор Сектора за анализу тржишта и економске послове
Љубомир Остојић директор Сектора за поштанске услуге
Душко Коџић директор Сектора за информациону безбедност и технологије