Завршене jавне консултације о предлогу Плана намене радио-фреквенцијских опсега

07.03.2012

У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/20), Републичка агенција за електронске комуникације позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о предлогу Плана намене радио-фреквенцијских опсега.

Рок за достављање мишљења био је 07.02.2012. Мишљења поднета у оквиру јавних консултација, као и првобитни предлог Плана намене радио-фреквенцијских опсега, могу се преузети на овој страни.

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације је 6.3.2012. усвојио коначан предлог Плана намене радио-фреквенцијских опсега и упутио га на даље поступање Министарству културе, информисања и информационог друштва: