Завршене јавне консултације О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА У РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКOМ ОПСЕГУ 3400-3800 MHZ

28.05.2020

У складу са чл. 34-36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА У РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКOМ ОПСЕГУ 3400-3800 MHZ

НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА У РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКOМ ОПСЕГУ 3400-3800 MHZ

Преузмите ПДФ

Рок за достављање мишљења био је 10.03.2020. године

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација као и одговори Агенције  на достављена мишљења могу се преузети на овој страни.

Сродни документи

•            Мишљење оператора Telekom Srbija

Преузмите  PDF документ

•            Мишљење оператора VIP mobile

Преузмите  PDF документ

У складу са чланом 84. став 4. Закона о електронским комуникацијама, органи одбране, безбедности и службе за хитне интервенције су доставили мишљења на Нацрт.