ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НУМЕРАЦИЈE

07.02.2022

ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НУМЕРАЦИЈЕ

 

У складу са чл. 34-36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др.закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације

ПДФ документ

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 18. 1. 2022. године

Током јавних консултација није било достављених мишљења на Нацрт Правилника.