Завршене јавне консултације о нацрту Правилника о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио- фреквенција

22.11.2010

У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/20), Републичка агенција за електронске комуникације позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о висини накнаде за обављање делатности електронских комуникација:

Рок за достављање мишљења био је 17.11.2010.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Нацрт Правилника о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција

Преузмите PDF документ

Сродни документи