Завршене јавне консултације о Нацрту Правилника о начину коришћења радио станица од стране радио аматера

25.05.2017

У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења.

Рок за достављање мишљења био је 25. мај 2017. године.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Нацрт Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења