Завршене јавне консултације о нацрту Правилникa о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије

31.12.2013
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/10), Републичка агенција за електронске комуникације позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилникa о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије.

Рок за достављање мишљења био је 31.12.2013.

  • Анекс 1 - план расподеле фреквенција/локација за аналогну FM радио-дифузију за територију Републике Србије

    Преузмите PDF документ

  • Нацрт Правилникa о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије

    Преузмите PDF документ