Завршене јавне консултације о нацрту Плана нумерације и Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације

07.03.2011
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/20), Републичка агенција за електронске комуникације позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Плана нумерације и нацрту Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације.

Рок за достављање мишљења био је 4. март 2011.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.